január 20.

A sokat fecsegőket nem vigasztalja meg Krisztus csendes gyermeksége, és Krisztus könnyei sem a nevetőket. Nem vigasztalják meg szegénységének rongyai azokat, akik előkelő ruhákat hordanak, sem az istálló és a jászol azokat, akik az első helyeket keresik a zsinagógákban. De megvigasztalja az egyszerű szegényeket, akik számára „az éjszaka világos lesz, mint a nappal.” (Zsolt 138,12)

Szent Bernát idézetei Jakob Hochreiter szerkesztésében az alábbi műből származnak:
Geistliches Tagebuch: das Leben des Glaubens ist die Liebe / Bernhard von Clairvaux, St. Ottilien: EOS Verlag, 1989.
A fordítás készült a Ciszterci Nővérek kismarosi Monostorában, 1996.