június 21.

A Szentlélek hozza létre bennünk a bánatot, az imádságot és a bűnbocsánatot. Az Istenhez való megtérés kezdete a bűnbánat, amelyet kétségtelenül a Lélek eszközöl ki számunkra, de nem a mi lelkünk, hanem az Istené.

Szent Bernát idézetei Jakob Hochreiter szerkesztésében az alábbi műből származnak:
Geistliches Tagebuch: das Leben des Glaubens ist die Liebe / Bernhard von Clairvaux, St. Ottilien: EOS Verlag, 1989.
A fordítás készült a Ciszterci Nővérek kismarosi Monostorában, 1996.