június 27.

Mi az, amit nem tett meg Krisztus, pedig meg kellett volna tennie? A vakokat megvilágosította, a tévelygőket visszavezette, a bűnösöket kibékítette, a gonoszokat megigazultakká tette, 33 évig járt a földön, az emberek között élt, és meghalt az emberekért.

Szent Bernát idézetei Jakob Hochreiter szerkesztésében az alábbi műből származnak:
Geistliches Tagebuch: das Leben des Glaubens ist die Liebe / Bernhard von Clairvaux, St. Ottilien: EOS Verlag, 1989.
A fordítás készült a Ciszterci Nővérek kismarosi Monostorában, 1996.