szeptember 28.

Mily mélységes nagy bizalmat helyezhetsz beléje, micsoda szeretettel kell viszonoznod szeretetét, mily gyengéden karjaidba zárnod, aki ilyen nagyra becsül és aki ily magas méltóságra emel? Saját oldalából alkotott téged, amikor meghalt érted, s a halál álmát vállalta a keresztfán. Éretted jött el a Mennyei Atyától, érted hagyta ott, hogy hozzá ragaszkodj és egy légy vele.